Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 5817/20-03-2015) για την προμήθεια Αναλωσίμων συνολικού προϋπολογισμού 65.000,00€
23-03-2015
07-04-2015 12:30
κ. Προύσκας Κώστας, τηλ: 26510-07285
ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΝΑΝΟΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΥΒΡΙΔΙΚΕΣ, ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ-ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ (NANO-HYBRID)
5817/20-03-2015

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 5817/20-03-2015), με σφραγισμένες προσφορές, δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Αναλωσίμων συνολικού προϋπολογισμού 65.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (52.845,52€ χωρίς ΦΠΑ) ή κατά ομάδα:

20.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (16.260,16€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 1,

5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (4.065,04€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 2,

3.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (2.439,02€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 3,

2.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (1.626,02€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 4,

5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (4.065,04€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 5,

22.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (17.886,18€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 6,

5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (4.065,04€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 7 και

3.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (2.439,02€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 8

e-max.it: your social media marketing partner