Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (9993/29-05-2013), για την προμήθεια Εργαστηριακών ειδών – Αναλωσίμων & Γραφι
03-06-2013
18-06-2013 13:30
Τσαούση Ελένη (τηλ. 26510-08703)
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΝΑΝΟΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΩΣ ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ
9993/29-05-2013

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 9993/29-05-2013), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Εργαστηριακών ειδών – Αναλωσίμων & Γραφικής Ύλης, συνολικού προϋπολογισμού 3.295,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ ή κατά ομάδα :

  1. 1.375,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 1,
  2. 920,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 2, και
  3. 1.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 3.
e-max.it: your social media marketing partner