Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (10426/03-06-2013), για την προμήθεια Βαλβίδας δειγματοληψίας αερίων
04-06-2013
19-06-2013 13:30
Μπαδέκα Αναστασία (τηλ. 2651008705)
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΝΑΝΟΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΩΣ ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ
10426/03-06-2013

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 10426/03-06-2013), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Βαλβίδας δειγματοληψίας αερίων, συνολικού προϋπολογισμού 2.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

e-max.it: your social media marketing partner