Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 25384/05-12-2014) για την προμήθεια Αναλωσίμων (ομάδες 7, 8, 9 & 10) συνολικού προϋπολογισμού 15.000,00€
11-02-2015
26-02-2015 11:30
Αναπλ. Καθηγητής κ. Δημήτρης Πετράκης, τηλ: 26510-08347
ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΝΑΝΟ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΜΕΣΟΚΛΙΜΑΚΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (NANOMEΣΟ)
25384/05-12-2014

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 25384/05-12-2014), με σφραγισμένες προσφορές, δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Αναλωσίμων (Oμάδες 7, 8, 9 & 10) συνολικούπροϋπολογισμού 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (12.195,12€ χωρίς ΦΠΑ) ή κατά ομάδα: 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (8.130,08€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 7, 500,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (406,50€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 8, 3.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (2.439,03€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 9 και 1.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (1.219,51€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 10

e-max.it: your social media marketing partner