Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 25183/03-12-2014) για την προμήθεια Αναλωσίμων (Oμάδα B) συνολικού προϋπολογισμού 4.000,00€
11-02-2015
27-02-2015 11:30
κα. Ευταξία Σοφία, τηλ: 26510-07730 και 07776
ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΜΕ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΒΙΟΕΝΕΡΓΑ ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΝΔΗΜΙΚΑ ΦΥΤΑ (BioFood for Health)
25183/03-12-2014

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 25183/03-12-2014), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Αναλωσίμων (Oμάδα B) συνολικούπροϋπολογισμού 4.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (3.252,03€ χωρίς ΦΠΑ)

e-max.it: your social media marketing partner