Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (10230/31-05-2013), για την προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων
04-06-2013
20-06-2013 12:30
Τσιάμης Γεώργιος (τηλ. 26410-74149)
ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΣΥΜΒΙΩΤΙΚΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΟΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΝΕΩΝ, ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΜΥΓΑΣ (ΣΥΜΒΙΟΜΙΚΗ)
10230/31-05-2013

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 10230/31-05-2013), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων, συνολικού προϋπολογισμού 60.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ ή κατά ομάδα:

  1. 30.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 1,
  2. 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 2 ,
  3. 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 3,
  4. 5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 4,
  5. 3.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 5 και
  6. 2.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 6.
e-max.it: your social media marketing partner