Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 1881/29-01-2015) για την προμήθεια Υλικών Άμεσης Ανάλωσης και Γραφικής Ύλης συνολικού προϋπολογισμού 31.113,00€
05-02-2015
20-02-2015 11:30
κ. Σίμος Ιωάννης, τηλ: 26510-07764
ΒΙΟ-ΟΔΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (DENOP)
1881/29-01-2015

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 1881/29-01-2015), με σφραγισμένες προσφορές, δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Υλικών Άμεσης Ανάλωσης και Γραφικής Ύλης συνολικούπροϋπολογισμού 31.113,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (25.295,12 €) ή κατά ομάδα: 25.457,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (20.696,75€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 1 και 5.656,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (4.598,37€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 2

e-max.it: your social media marketing partner