Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 1308/21-01-2015) για την προμήθεια Μικροεξοπλισμού συνολικού προϋπολογισμού 13.800,00€
23-01-2015
09-02-2015 11:30
Αναπλ. Καθηγητής κ. Ιωάννης Κωνσταντίνου, τηλ: 2641074186
ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΑΝΟΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΟΥ ΦΩΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΤΟΞΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ, ΟΡΜΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΣΤΟΤΟΞΙΝΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΝΕΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΛΥΜΑΤΑ
1308/21-01-2015

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 1308/21-01-2015), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Μικροεξοπλισμού, συνολικούπροϋπολογισμού 13.800,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (11.219,51€ χωρίς ΦΠΑ) ή κατά τμήμα (ομάδα): 6.800,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (5.528,45€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 1 και7.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (5.691,06€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 2

e-max.it: your social media marketing partner