Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 572/13-01-2015) για την προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων συνολικού προϋπολογισμού 15.690,00€
19-01-2015
03-02-2015 11:30
Καθηγητής κ. Δρόσος Αλέξανδρος, τηλ: 26510-07503
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΓΝΙ
572/13-01-2015

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 572/13-01-2015), με σφραγισμένες προσφορές, δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων συνολικούπροϋπολογισμού 15.690,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (12.756,09 € χωρίς ΦΠΑ) ή κατά ομάδα: 12.475,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (10.142,28€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 1, 2.362,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (1.920,32€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 2 και 853,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (693,49€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 3

e-max.it: your social media marketing partner