Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 624/14-01-2015) για την προμήθεια Εξοπλισμού συνολικού προϋπολογισμού 7.750,00€
15-01-2015
02-02-2015 11:30
Επικ. Καθηγητής κ. Τζάκος Ανδρέας, τηλ: 6976555381
Σύνθεση μη τοξικών Καλιξαρενικών παραγώγων, ακινητοποίηση σε νανοσωματίδια χρυσού και αξιοποίηση τους για συστήματα μεταφοράς φαρμακευτικών ουσιών και απεικόνιση σε ζώντα κύτταρα
624/14-01-2015

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 624/14-01-2015), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Εξοπλισμού, συνολικούπροϋπολογισμού 7.750,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (6.300,81€ χωρίς ΦΠΑ) ή κατά τμήμα (ομάδα): 2.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (1.788,62€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας Α και 5.550,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (4.512,19€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας Β

e-max.it: your social media marketing partner