Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 343/09-01-2015) για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Λοιπών Συστημάτων, συνολικού προϋπολογισμού 9.000,00€
13-01-2015
28-01-2015 11:30
κ. Γκιάτας Ιωάννης, τηλ: 26510-07472
MICRO: ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
343/09-01-2015

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 343/09-01-2015), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Λοιπών Συστημάτων, συνολικού προϋπολογισμού 9.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (7.317,07€ χωρίς ΦΠΑ)

e-max.it: your social media marketing partner