Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 23172/03-11-2014), για την πραγματοποίηση «Εκπαιδευτικών Εκδρομών (Μετακίνηση – Σίτιση - Διαμονή)-(Ομάδες Γ, Δ & Ε)», συνολικού προϋπολογισμού 15.000,00€
16-12-2014
08-01-2015 11:30
κα. Φώτου Ιωάννα, τηλ: 26510-09132
23ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015
23172/03-11-2014

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 23172/03-11-2014), με σφραγισμένες προσφορές, δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την πραγματοποίηση «Εκπαιδευτικών Εκδρομών (Μετακίνηση – Σίτιση - Διαμονή)-(Ομάδες Γ, Δ & Ε)», συνολικούπροϋπολογισμού 15.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ ή κατά ομάδα 3.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. για το σύνολο της ομάδας Γ, 3.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. για το σύνολο της ομάδας Δ και 8.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. για το σύνολο της ομάδας Ε

e-max.it: your social media marketing partner