Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 25384/05-12-2014) για την προμήθεια Αναλωσίμων συνολικού προϋπολογισμού 38.582,00€
05-12-2014
22-12-2014 11:30
Αναπλ. Καθηγητής κ. Δημήτρης Πετράκης, τηλ: 26510-08347
ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΝΑΝΟ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΜΕΣΟΚΛΙΜΑΚΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (NANOMEΣΟ)
25384/05-12-2014

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 25384/05-12-2014), με σφραγισμένες προσφορές, δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Αναλωσίμων συνολικούπροϋπολογισμού 38.582,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (31.367,48€ χωρίς ΦΠΑ) ή κατά ομάδα: 3.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (2.439,03€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 1, 1.280,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (1.040,65€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 2 , 3.755,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (3.052,85€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 3, 6.220,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (5.056,91€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 4, 4.163,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (3.384,55€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 5, 5.164,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (4.198,37€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 6, 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (8.130,08€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 7, 500,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (406,50€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 8, 3.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (2.439,03€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 9 και 1.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (1.219,51€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 10

e-max.it: your social media marketing partner