Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 25183/03-12-2014) για την προμήθεια Αναλωσίμων συνολικού προϋπολογισμού 52.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ
04-12-2014
19-12-2014 11:30
κα. Ευταξία Σοφία, τηλ: 26510-07730 και 07776
ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΜΕ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΒΙΟΕΝΕΡΓΑ ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΝΔΗΜΙΚΑ ΦΥΤΑ (BioFood for Health)
25183/03-12-2014

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 25183/03-12-2014), με σφραγισμένες προσφορές, δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Αναλωσίμων συνολικούπροϋπολογισμού 52.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (42.276,42€ χωρίς ΦΠΑ) ή κατά ομάδα: 13.284,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (10.800,00€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας A, 4.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (3.252,03€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας B , 3.416,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (2.777,23€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας Γ, 19.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (15.853,66€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας Δ, 6.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (4.878,05€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας Ε και 5.800,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (4.715,45€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας ΣΤ

e-max.it: your social media marketing partner