Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 25119/02-12-2014) για την προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων συνολικού προϋπολογισμού 7.230,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ
03-12-2014
18-12-2014 12:30
Επικ. Καθηγητής κ. Ιωαννίδης Κωνσταντίνος, τηλ: 26510-08545
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΤΩΝ ΡΥΘΜΩΝ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟΓΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΡΗΓΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΠΥΚΝΟΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ: ΜΕ ΤΗ Χ
25119/02-12-2014

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 25119/02-12-2014), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων, συνολικούπροϋπολογισμού 7.230,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

e-max.it: your social media marketing partner