Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 18668/22-09-2014) για την προμήθεια Αναλωσίμων & Γραφικής Ύλης συνολικού προϋπολογισμού 5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ
03-12-2014
18-12-2014 11:30
Αναπλ. Καθηγητής κ. Υφαντής Θωμάς, τηλ: 26510-07322
ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΩΦΕΛΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΕΙΩΘΟΥΝ ΟΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΕΣ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΝΟΣΟΥΣ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
18668/22-09-2014

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 18668/22-09-2014), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Αναλωσίμων & Γραφικής Ύλης, συνολικούπροϋπολογισμού 5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (4.065,04€ χωρίς ΦΠΑ) ή κατά ομάδα: 1.100,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (894,31€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 1 και 3.900,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (3.170,73€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 2

e-max.it: your social media marketing partner