Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 20808/16-10-2014) για την προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων συνολικού προϋπολογισμού 25.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ
02-12-2014
17-12-2014 12:30
κα. Ευταξία Σοφία, τηλ: 26510-07776 και 07730
ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΩΣ ΠΙΘΑΝΟΙ ΦΑΡΜΑΚΟΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΜΕ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΜΕΝΗΣ ΑΠΟ UV ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΦΩΤΟΓΗΡΑΝΣΗΣ (BeeCosmAge)
20808/16-10-2014

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 20808/16-10-2014), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων (Ομάδες 1 & 2), συνολικούπροϋπολογισμού 25.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (24.390,24€ χωρίς ΦΠΑ) ή κατά ομάδα: 12.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (9.756,09€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 1 και 13.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (10.569,11€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 2

e-max.it: your social media marketing partner