Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 19566/01-10-2014) για την προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων συνολικού προϋπολογισμού 7.000,00€
13-11-2014
01-12-2014 11:30
Επικ. Καθηγήτρια κα. Βασιλική Μπούμπα, τηλ: 26510-07724, 6974663683
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΑΝΤΙΨΥΧΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΟ ΑΙΜΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ
19566/01-10-2014

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 19566/01-10-2014), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων, συνολικούπροϋπολογισμού 7.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (5.691,06€ χωρίς ΦΠΑ) ή κατά ομάδα: 3.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (2.845,53€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 1 και 3.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (2.845,53€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 2

 

 

e-max.it: your social media marketing partner