Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 23053/07-11-2014) για την την προμήθεια Αναλωσίμων συνολικού προϋπολογισμού 4.640,00€
11-11-2014
28-11-2014 11:30
Επικ. Καθηγήτρια κ. Σαλαντή Γεωργία, τηλ: 26510-07757
ΕΛΛΕΙΠΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΙΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥΣ
23053/07-11-2014

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 23053/07-11-2014), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Αναλωσίμων, συνολικούπροϋπολογισμού 4.640,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (3.772,36€ χωρίς ΦΠΑ)

e-max.it: your social media marketing partner