Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 22988/07-11-2014) για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών συνολικού προϋπολογισμού 6.300,00€
11-11-2014
26-11-2014 11:30
Επικ. Καθηγήτρια κ. Σαλαντή Γεωργία, τηλ: 26510-07757
ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ: ΕΝΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΥΓΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (IMMA)
22988/07-11-2014

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 22988/07-11-2014), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, συνολικούπροϋπολογισμού 6.300,00€

e-max.it: your social media marketing partner