Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 22431/03-11-2014) για την Σίτιση σπουδαστών κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, συνολικού προϋπολογισμού 7.000,00€
04-11-2014
19-11-2014 11:30
κα. Φώτου Ιωάννα, τηλ: 26510-09132
23ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015
22431/03-11-2014

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 22431/03-11-2014), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την Σίτιση σπουδαστών κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, συνολικούπροϋπολογισμού 7.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

e-max.it: your social media marketing partner