Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 21851/27-10-2014) για την προμήθεια Εντύπων, Γραφικής ύλης & Αναλωσίμων συνολικού προϋπολογισμού 1.900,00€
30-10-2014
14-11-2014 11:30
κ. Παπαχρήστος Νικηφόρος, τηλ: 26510-07479
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΠΕ2)
21851/27-10-2014

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 21851/27-10-2014), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Εντύπων, Γραφικής ύλης & Αναλωσίμων, συνολικούπροϋπολογισμού 1.900,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (1.544,72€ χωρίς ΦΠΑ)

e-max.it: your social media marketing partner