Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διεξάγει Δημόσια Διαβούλευση για την προκήρυξη του Ανοικτού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» προϋπολογισμού 152.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (123.983,74€ χωρίς ΦΠΑ)
06-03-2014
21-03-2014 17:00
Ευάγγελος Καρμίρης τηλ. 26510-07942 & 07952
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ στα πλαίσια των έργων της Νέας Γνώσης III - του επιχειρησιακού Προγράμματος «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2007-2013)
ΑΠΟ 6/3/2014 ΕΩΣ 21/3/2014

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διεξάγει Δημόσια Διαβούλευση για την προκήρυξη του Ανοικτού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» προϋπολογισμού 152.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (123.983,74€ χωρίς ΦΠΑ), στα πλαίσια υλοποίησης των έργων του «ΠΙΝΑΚΑ Ι» τα οποία συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης- ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ –ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2007-2013).

Η διαβούλευση θα διαρκέσει από τις 6/3/2014 έως και τις 21/3/2014, ενώ η υποβολή των σχετικών προτάσεων/παρατηρήσεων θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά αποστέλλοντας το αντίστοιχο ειδικό έντυπο (φόρμα δημόσιας διαβούλευσης) με e-mail στη διεύθυνση: eediagon@cc.uoi.gr

Διαβούλευση

Κατάσταση: Ανοικτή

Αναθέτουσα Αρχή: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΕΛΚΕ)

Προϋπολογισμός: 152.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (123.983,74€ χωρίς ΦΠΑ)

e-max.it: your social media marketing partner