Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διεξάγει Δημόσια Διαβούλευση για την προκήρυξη Ανοικτού Μειοδοτικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» προϋπολογισμού 135.800,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (110.406,50 € πλέον ΦΠΑ)
10-02-2014
25-02-2014 17:00
Ευάγγελος Καρμίρης τηλ. 26510-07942 & 07952
ΝΑΝΟ- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΥΦΥΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
ΑΠΟ 10/02/2016 ΕΩΣ 25/02/2014

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διεξάγει Δημόσια Διαβούλευση για την προκήρυξη Ανοικτού Μειοδοτικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» προϋπολογισμού 135.800,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (110.406,50 € πλέον ΦΠΑ), στο πλαίσιο του έργου «ΝΑΝΟ- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΥΦΥΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ» (Κωδ. Ε.Ε. 81202) το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ) του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2007-2013).

Η διαβούλευση θα διαρκέσει από τις 10/02/2014 έως και τις 25/2/2014 (και μέχρι ώρα 15:00 μ.μ), ενώ η υποβολή των σχετικών προτάσεων/παρατηρήσεων θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά αποστέλλοντας το αντίστοιχο ειδικό έντυπο (φόρμα δημόσιας διαβούλευσης) με e-mail στη διεύθυνση: eediagon@cc.uoi.gr

Διαβούλευση

Κατάσταση: Ανοικτή

Αναθέτουσα Αρχή: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΕΛΚΕ)

Προϋπολογισμός: 135.800,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (110.406,50 € πλέον ΦΠΑ)

e-max.it: your social media marketing partner