Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Δημόσια διαβούλευση για την προκήρυξη Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ για τις ανάγκες του Έργου: «ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΑΡΑΧΘΟ ΚΑΙ VJOSE (WWQM-AVR)»
17-10-2013
01-11-2013 16:30
Αναπλ. Καθηγητής Μάνθος Νικόλαος τηλ. 2651008524
ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΑΡΑΧΘΟ ΚΑΙ VJOSE (WWQM-AVR)
ΑΠΟ 17/10/2013 ΕΩΣ 1/11/2013

Ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός Συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 130.840,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (106.373,98€ πλέον ΦΠΑ), ή κατά ομάδα 30.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24.796,75€ πλέον ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας Α, 13.840,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (11.252,03€ πλέον ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας Β, 6.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (5.284,55€ πλέον ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας Γ, 13.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (10.569,11€ πλέον ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας Δ, 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (8.130,08€ πλέον ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας Ε, 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (12.195,12€ πλέον ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας ΣΤ, 1.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (1.219,51€ πλέον ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας Ζ, 9.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (7.317,07€ πλέον ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας Η, 24.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (19.512,20€ πλέον ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας Θ και 7.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (6.097,56€ πλέον ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας Ι, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ για τις ανάγκες του Έργου: «ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΑΡΑΧΘΟ ΚΑΙ VJOSE (WWQM-AVR)» (Κωδ. Ε.Ε. 80977) το οποίο είναι ενταγμένο στο Πλαίσιο Χρηματοδότησης ''Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 – Με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 2007-2013, Πρόγραμμα Ελλάδα - Αλβανία.

e-max.it: your social media marketing partner