Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Αποτελέσματα Αξιολόγησης Α’ Φάσης της Δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ» για τις προτάσεις που εντάχθηκαν στις Θεματικές Επιτροπές 02,03,04 και 08
04-06-2013

Ανακοινώνεται από τη ΓΓΕΤ ότι ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση της Α’ Φάσης των προτάσεων που είχαν υποβληθεί στο πλαίσιο της Δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ», με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 29/06/2012, για τις Θεματικές Επιτροπές (ΘΕ):
α) 02 «Φυσική και Αστρονομία».
β) 03 «Χημεία και Επιστήμες Υλικών».
γ) 04 «Επιστήμες Μηχανικού 1: Ηλεκτρολογία, Ηλεκτρονική, Χημική Μηχανική»
δ) 08 «Κοινωνικές Επιστήμες»
Στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ, επισυνάπτεται αρχείο με τις προτάσεις (α/α, ακρωνύμιο) που προχωρούν στη Β’ Φάση της αξιολόγησης για τα ανωτέρω Επιστημονικά Πεδία (ΕΠ).
Οι υποψήφιοι Κύριοι Ερευνητές των οποίων οι προτάσεις εντάχθηκαν στα ΕΠ 02,03,04 και 08 ενημερώνονται για τα  αποτελέσματα της Α’ Φάσης της αξιολόγησης μέσω της διαδικτυακά προσβάσιμης πλατφόρμας αξιολόγησης.

e-max.it: your social media marketing partner