Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Τροποποίηση Εντύπου Δ10, προσθήκη Εντύπου Δ10α
04-06-2013

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών στα Έντυπα – Διοικητικά, έχουν αναρτηθεί:
Το Τροποποιημένο Έντυπο Δ10 Μηνιαίο Φύλλο Εργασίας και
Το νέο Έντυπο Δ10α Μηνιαίο Συνολικό Φύλλο Εργασίας.

e-max.it: your social media marketing partner