Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Συμπληρωματική Προκήρυξη: «Κινητικότητα προσωπικού με σκοπό τη διδασκαλία μέσω του προγράμματος Erasmus»
05-06-2013

Η Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ανακοινώνει συμπληρωματική προκήρυξη «Κινητικότητας προσωπικού με σκοπό τη διδασκαλία μέσω του προγράμματος Erasmus του προγράμματος Δια Βίου Μάθηση (LLP) για το Ακ. Έτος 2012 - 2013».

Η διαθέσιμη χρηματοδότηση από την Εθνική Μονάδα του ΙΚΥ δύναται να καλύψει συμπληρωματικά, κατ’ εκτίμηση δυο (2) κινητικότητες μελών του διδακτικού προσωπικού του Ιδρύματος. Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων ορίζεται η 10 Ιουνίου 2013.

Πληροφορίες δίδονται από τη Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων.

e-max.it: your social media marketing partner