Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Προδημοσίευση του Προγράμματος «Ακαδημαϊκή Έρευνα» του ΕΟΧ για ανισότητες, κοινωνική ενσωμάτωση, Πολιτισμό, Τέχνη
12-09-2014

Το Πρόγραμμα «Ακαδημαϊκή Έρευνα», του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού (XM) του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2009 – 2014 θα υποστηρίξει ερευνητικά έργα  στις θεματικές περιοχές:

  • Τοπικές και περιφερειακές πρωτοβουλίες για τη μείωση των εθνικών ανισοτήτων και την προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης (περίπου 40 % του συνολικού προϋπολογισμού).
  • Προώθηση της ισότητας των δύο φύλων και της ισορροπίας επαγγελματικής και προσωπικής Ζωής (περίπου 30 % του συνολικού προϋπολογισμού).
  • Προώθηση της πολυμορφίας στον πολιτισμό και την τέχνη στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής   Πολιτισμικής Κληρονομιάς (περίπου 30 % του συνολικού προϋπολογισμού).

Τα ανωτέρω αποτελούν και στόχους του προγράμματος, η επίτευξη των οποίων θα εξετάζεται στην ολοκλήρωση του έργου έκαστης ερευνητικής πρότασης.

Σε ποιους απευθύνεται

Σε όλους τους Δημόσιους Ερευνητικούς & Τεχνολογικούς φορείς της χώρας, νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,  που λειτουργούν προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος καθώς και δημόσιες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, δημόσιες υπηρεσίες, νομαρχιακές και τοπικές αρχές, Διακυβερνητικές και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που αναλαμβάνουν δράσεις ακαδημαϊκής έρευνας.

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα, η Νορβηγία, η Ισλανδία και το Λιχτεστάϊν.

Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την παρούσα Προκήρυξη ανέρχεται: € 3,226,661 και αναμένεται να ενταχθούν 17 έργα. To ελάχιστο ύψος χρηματοδότησης ανά έργο είναι € 100,000 και το μέγιστο ύψος χρηματοδότησης ανά έργο είναι 200,000 Euro και στις τρεις θεματικές περιοχές. Η Δημόσια Δαπάνη χρηματοδοτείται κατά 85% από πόρους του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου περιόδου 2009 - 2014 και κατά 15% από πόρους του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Η ένταση της ενίσχυσης προς τους Ερευνητικούς Φορείς, τα Νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Κοινωφελή Ιδρύματα, Οργανισμοί Τοπικής και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, Σωματεία, Σύλλογοι) ανέρχεται έως 100 %, ενώ για τις Διακυβερνητικές και τις Μη κυβερνητικές οργανώσεις ανέρχεται έως 90 %, εφόσον προκύπτει από το υποβαλλόμενο έργο ότι αφενός η ενισχυόμενη δραστηριότητα εμπίπτει στις συνήθεις πρωτογενείς δραστηριότητες του ερευνητικού φορέα, οι οποίες δεν αποτελούν οικονομική δραστηριότητα και αφετέρου όλα τα αποτελέσματα του ενισχυόμενου σχεδίου μπορούν να διαδοθούν ευρέως, μέσω αποθετηρίων ανοικτής πρόσβασης.

Στην πρόταση θα συμπεριλαμβάνεται ένα πρόγραμμα κινητικότητας ερευνητών μεταξύ Πανεπιστημίων ή ερευνητικών κέντρων, το οποίο θα αφορά “researchfellowplacements” ή “εκπαιδευτικές επισκέψεις. Οι ομάδες στόχοι είναι Έλληνες διδακτορικοί φοιτητές που σπουδάζουν σε ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή ερευνητικά κέντρα, καθώς και νέοι Έλληνες μεταδιδακτορικοί φοιτητές που απασχολούνται σε ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα. Το μικρό πρόγραμμα κινητικότητας ερευνητών θα καλυφθεί από το 2% του προϋπολογισμού του Προγράμματος. Το ελάχιστο ποσό ανά υποτροφία είναι €4,000, ενώ το μέγιστο ποσό θα ανέλθει στις €10,000. Η ελάχιστη διάρκεια μιας υποτροφίας είναι 1 μήνας και η μέγιστη 3 μήνες.

Ένα διμερές ποσό €70,501 θα κατανεμηθεί επιπρόσθετα στα έργα για δράσεις δικτύωσης, ανταλλαγής, διαμοιρασμού και μεταφοράς τεχνολογίας, εμπειρίας και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των Διαχειριστών των Έργων (Ελληνικών ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων) και ερευνητικών φορέων του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Οι ακόλουθες δραστηριότητες θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των διμερών σχέσεων: Δικτύωση, ανταλλαγή και διαμοιρασμός και μεταφορά γνώσης και τεχνολογίας, εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των  Διαχειριστών των Έργων  και μονάδων στις Δότριες Χώρες. Η μέγιστη χρηματοδότηση ανά έργο θα ανέρχεται σε € 7,000.

 

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Γενική Γραμματεία Έρευνας κι Τεχνολογίας

Ηλεκτρονική διεύθυνση

http://www.gsrt.gr/EOX/central.aspx?sId=119I428I1089I646I488772

Εmail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τηλ. 210 7458119

e-max.it: your social media marketing partner