Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Υπενθύμιση λήξης προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων επί των αξιολογήσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό 144 για το «Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ»
07-06-2013

Μετά την από 24-5-2013 ανακοίνωση που αναρτήθηκε στον ιστότοπο της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ (http://www.edulll.gr/?p=21645) βάσει της οποίας δύνανται να υποβληθούν τυχόν αντιρρήσεις / ενστάσεις επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό 144 για το «Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ», σας υπενθυμίσουμε ότι τη Δευτέρα 10-6-2013 και ώρα 16:00 λήγει η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων / ενστάσεων.

Επισημαίνεται ότι αιτήματα αντιρρήσεων που θα υποβληθούν στο πρωτόκολλο της ΕΥΔ μετά την ως άνω ημερομηνία και ώρα θα απορρίπτονται χωρίς να εξετασθούν.

e-max.it: your social media marketing partner