Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Οδηγίες για τις υποχρεώσεις των Δικαιούχων του Προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» ΕΣΠΑ 2021-2027 αναφορικά με τη δημοσιότητα ενταγμένων πράξεων
01-12-2023

Οι δικαιούχοι πράξεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027 μέσω του Προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» 2021-2027, θα πρέπει να τηρούν απαρεγκλίτως τις υποχρεώσεις δημοσιότητας και πληροφόρησης που απορρέουν από την εφαρμογή των άρθρων 47 και 50 του Κανονισμού ΕΕ 2021/1060 (σχετ. 1) και περιγράφονται αναλυτικά στον Οδηγό Επικοινωνίας ΕΣΠΑ 2021-2027 (σχετ. 2) ο οποίος είναι αναρτημένος στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://www.espa.gr/el/Pages/Communication_Guide.aspx

e-max.it: your social media marketing partner