Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
ΤCA - ΒΟΝΝΗ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, 3-5 ΜΑΙΟΥ 2023_“Schools go green and digital – and Erasmus+ supports teaching excellence!”_ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023
19-01-2023

Σας ενημερώνουμε ότι η ΕΜ της Γερμανίας για τον τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης διοργανώνει διεθνική δραστηριότητα συνεργασίας με τίτλο: “Schools go green and digital – and Erasmus+ supports teaching excellence!”.
   Το 
TCA απευθύνεται στις εξής κατηγορίες συμμετεχόντων:

 Εκπρόσωποι σχολείων (από την προσχολική έως την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων και των Επαγγελματικών Λυκείων) που ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν έργα Erasmus+ (Βασική δράση 1 και 2 και eTwinning) για την ψηφιοποίηση και την προστασία του περιβάλλοντος..
•    Εκπρόσωποι από ιδρύματα κατάρτισης εκπαιδευτικών που ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν έργα Erasmus+ για την ψηφιοποίηση και την προστασία του περιβάλλοντος.  Εκπρόσωποι έργων Erasmus+ (Βασική δράση 1 και 2 και eTwinning) που έχουν πραγματοποιήσει ή υλοποιούν έργα ψηφιοποίησης και προστασίας του κλίματος.
•    Εκπρόσωποι σχολικών αρχών και Υπουργείων της Εκπαίδευσης (συντονιστές κοινοπραξιών κινητικότητας).
•    Εκπρόσωποι του Erasmus+ σε Ακαδημίες Εκπαιδευτικών και δραστηριότητες Jean Monnet σχετικά με την εκπαίδευση για τη βιώσιμη ανάπτυξη και ψηφιοποίηση.

Ποιους Τομείς και ποιες δράσεις του προγράμματος Erasmus+ αφορά:
Αφορά τους Τομείς της Σχολικής Εκπαίδευσης (SE) και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (VET), Βασική Δράση 1 & 2 (KA1 & KA2)

Ποια προτεραιότητα του προγράμματος Erasmus+ αφορά:
Ψηφιακός Μετασχηματισμός (2021-27)

Πότε και πού πραγματοποιείται
Πραγματοποιείται δια ζώσης 3 – 5 Μαΐου 2023, στη Βόννη, της Γερμανίας.

Γλώσσα εργασίας σεμιναρίου
Αγγλική γλώσσα

Αριθμός διαθέσιμων θέσεων για την Ελληνική Εθνική Μονάδα
Τρεις (3)

Πώς μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση συμμετοχής για αξιολόγηση
Μπορείτε έως και 15 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 24:00 να συμπληρώσετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας ακολουθώντας τη διεύθυνση:  
https://salto-et.net/events/application/DE03_0457_THO_2023
Αιτήσεις που υποβάλλονται πέραν της συγκεκριμένης ώρας και μέρας θεωρούνται εκπρόθεσμες.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο

TCA SEMINAR “Schools go green and digital – and Erasmus+ supports teaching excellence!” - A European Conference on the challenges of schools in the face of climate change and digitalization 03.05 - 05.05.2023, Bonn, Germany - IKY - Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

 

e-max.it: your social media marketing partner