Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
2η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Έργων/Μελετών για χρηματοδότηση από τον Μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 (Connecting Europe Facility CEF2), στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών (CEF-Digital)
30-11-2022

Ενημέρωση σχετικά με τη με αριθμ. πρωτ. 113701/25-11-2022 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Έργων/Μελετών για χρηματοδότηση από τον Μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 (Connecting Europe Facility CEF2), στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών (CEF-Digital) στο πλαίσιο του Πολυετούς Προγράμματος Εργασιών περιόδου 2021-2025. Παρατίθενται αναλυτικές πληροφορίες για την τρέχουσα ανοιχτή πρόσκληση του ψηφιακού τομέα καθώς και η προβλεπόμενη διαδικασία και τα ενδιάμεσα βήματα για την απαιτούμενη Παροχή Σύμφωνης Γνώμης του Κράτους Μέλους που δίδεται από το Υπουργείο προκειμένου να υποβληθεί η πρόταση στην Επιτροπή.

e-max.it: your social media marketing partner