Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πέμπτη 21/07/2022 Διακοπή ρεύματος σε κτίρια των Β΄Φοιτητικών Κατοικιών
15-07-2022

Α ν α κ ο ί ν ω σ η


Σας γνωρίζουμε ότι θα προβούμε σε προγραμματισμένη γενική διακοπή ρεύματος σε κτίρια του συγκροτήματος
των Β΄Φοιτητικών Κατοικιών , λόγω απαραίτητων εργασιών στον πίνακα μεταγωγής της γεννήτριας των κτιρίων .
Αναλυτικά θα επηρεαστούν τα κτίρια Β΄Φοιτητικών Κατοικιών Α , Β , Γ , Δ , καθώς και το Κεντρικό ( Επιτροπή Ερευνών ,
Αίθουσα Λόγου και Τέχνης , Κυλικείο ) .

Η διακοπή θα γίνει την Πέμπτη 21/07/2022 από 07:00 π.μ. έως 09:00 π.μ. .

ΠΡΟΣΟΧΗ :

α) Η διακοπή στα κτίρια θα είναι γενική και θα περιλαμβάνει τα UPS και το Η/Ζ (γεννήτρια) των κτιρίων
καθώς και τους ανελκυστήρες.
β) Επειδή η επαναφορά του ρεύματος θα γίνεται με το πέρας των εργασιών θα πρέπει όλα τα δίκτυα να
θεωρούνται ότι βρίσκονται υπό τάση.
γ) Να γίνεται έλεγχος από τους χρήστες των χώρων, αν επανήλθε το ρεύμα κανονικά προς αποφυγή ίσως
προβλημάτων σε συσκευές κυρίως ψυγείων ή άλλων ευαίσθητων μηχανημάτων.

Από την Τεχνική Υπηρεσία
Πληροφ: Τμήμα Συντήρησης
τηλ: 2651008666 - 8627

e-max.it: your social media marketing partner