Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Συλλογή και προβολή επιτυχημένων έργων ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)
22-06-2022

Επισυνάπτεται η επιστολή με αρ. πρωτ. 2622/ 17.05.2022 αναφορικά με την συλλογή και προβολή των επιτυχημένων έργων του ΕΠΑνΕΚ, τα οποία έχουν υλοποιηθεί με τη χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ καθώς και η φόρμα καταγραφής καλών πρακτικών ΕΠΑνΕΚ.

e-max.it: your social media marketing partner