Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
1η Τροποποίηση του Οδηγού Διαχείρισης – Υλοποίησης των Έργων στο πλαίσιο της «2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών»
06-06-2022

ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 1η Τροποποίηση του Οδηγού Διαχείρισης – Υλοποίησης των Έργων στο πλαίσιο της «2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών»

e-max.it: your social media marketing partner