Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Παύση λειτουργίας παλαιού mailer cc.uoi.gr
24-09-2020

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης και Δικτύων

Θέμα: Παύση λειτουργίας παλαιού mailer cc.uoi.gr

Σας ενημερώνουμε ότι τη 15η Οκτωβρίου 2020 ο mailer cc.uoi.gr θα πάψει να λειτουργεί.
Ολες οι αυτόματες προωθήσεις (forward), οι οποίες μας είχαν δηλωθεί, έχουν διατηρηθεί και θα συνεχίσουν να ισχύουν.

Παρακαλώ να φροντίσετε να μεταφέρετε τυχόν αρχεία που χρειάζεστε.


Κώστας Πλατής

Διευθυντής

e-max.it: your social media marketing partner