Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Ε.Η.Δ.Ε. του Δι.Πα.Ε
03-07-2020

Εκ μέρους της Μ.Ο.Δ.Υ./ Ε.Λ.Κ.Ε. του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, σας ενημερώνουμε ότι έχει εκδοθεί η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με σκοπό τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Δι.Πα.Ε. (βλ. συνημμένο αρχείο) – υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας έως τη 10η Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00.

e-max.it: your social media marketing partner