Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Ε.Η.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Πειραιώς
30-06-2020

Εκ μέρους της Μ.Ο.Δ.Υ./ Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Πειραιώς, σας ενημερώνουμε ότι έχει εκδοθεί η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με σκοπό τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Παν. Πειραιώς (βλ. συνημμένο αρχείο) – υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας έως την 7η Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.30.

e-max.it: your social media marketing partner