Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Ανάρτηση νέας έκδοσης του Οδηγού «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΔΡΑΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ)»
29-04-2020
Αγαπητοί δικαιούχοι,
 
Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε στον ιστοσελίδα της ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ (http://www.eyde-etak.gr) η 2η Έκδοση του βοηθητικού εγχειριδίου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ   ΔΑΠΑΝΩΝ της ΔΡΑΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»
 
Το εν λόγω εγχειρίδιο ισχύει για δαπάνες που εμπίπτουν στις διατάξεις της 5ης τροποποίησης της Αναλυτικής Πρόσκλησης της δράσης (Α.Π.: 1596/Β1/340, 14/3/ 2019), δηλαδή από 14/3/2019 και μπορείτε να βρείτε στην ενότητα «Χρήσιμες Οδηγίες – Υποστηρικτικά έγγραφα» με τίτλο «Δικαιολογητικά για την επαλήθευση δαπανών Έκδοση 2.0 (Δράση: Δημιουργώ - Ερευνώ - Καινοτομώ)»: 
 
 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι για δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν πριν την ημερομηνία αυτή ισχύουν τα οριζόμενα στην έκδοση 1.2.1 του εγχειριδίου που επίσης μπορείτε να βρείτε στην ενότητα «Χρήσιμες Οδηγίες – Υποστηρικτικά έγγραφα» με τίτλο «Δικαιολογητικά για την επαλήθευση δαπανών Έκδοση 1.2.1 (Δράση: Δημιουργώ - Ερευνώ - Καινοτομώ)»:
 
 
 
Τα προαναφερόμενα εγχειρίδια αποτελούν συνοπτικά και εύχρηστα εργαλεία τα οποία σε καμία περίπτωση δεν τροποποιούν τους όρους της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης την οποία οι Δικαιούχοι συστήνεται να μελετήσουν αναλυτικά προκειμένου να υποβάλουν αιτήματα επαλήθευσης. 
 
 
Σε κάθε περίπτωση τα στελέχη της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ είναι στη διάθεση των δικαιούχων για περαιτέρω πληροφορίες.
e-max.it: your social media marketing partner