Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών Ιστοσελίδας της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου
27-02-2020

Η Ε.Υ.Δ. ΕΠ Ηπείρου, στο πλαίσιο της εύρυθμης και ορθής λειτουργίας της ιστοσελίδας της, καλείται να αξιολογεί την ποιότητα των πληροφοριών και υπηρεσιών που παρέχονται σε αυτή, σε τακτά χρονικά διαστήματα και πρέπει να λαμβάνει μέτρα για την συνεχή βελτίωσή της.

Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο, που διανέμεται σε ευρύ φάσμα χρηστών της ιστοσελίδας της ΕΥΔ, είναι εμπιστευτικό και αποτελεί ένα τρόπο για την μέτρηση του βαθμού ικανοποίησης των επισκεπτών της.

Η γνώμη σας, που θα αποτυπωθεί μέσω του ερωτηματολογίου, συμπληρώνοντας τις απλές ερωτήσεις του, θα βοηθήσει στην καλύτερη οργάνωση και ποιότητα των πληροφοριών που παρέχονται μέσα από την ιστοσελίδα.

Επιπλέον θα μας δώσει την απαιτούμενη πληροφορία για την τροποποίησή της, ώστε να είναι σύγχρονη, ελκυστική και αποτελεσματική στο στόχο της και το σκοπό της.

Το ερωτηματολόγιο το οποίο μπορείτε να προωθήσετε σε όποιον άλλο θέλετε για να το συμπληρώσει, θα το βρείτε την ιστοσελίδα της ΕΥΔ στο σύνδεσμο: https://survey.peproe.gr/

Ευχαριστούμε θερμά για τη συνεργασία σας.

e-max.it: your social media marketing partner