Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Διεθνές Συνέδριο- SSH in H2020, Αθήνα, 26-27.02.2014
03-12-2013

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης διοργανώνει Διεθνές Συνέδριο για τον αντίκτυπο της έρευνας στις Κοινωνικο-οικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες και για τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες στο πρόγραμμα "Η Ευρώπη σε ένα εξελισσόμενο κόσμο - Συμμετοχικές, Καινοτόμες και Στοχαστικές Κοινωνίες" του "Ορίζοντα 2020" (Europe in a changing world: inclusive, innovative and reflective Societies). Το συνέδριο "Achieving Impact: Socio-economic Sciences and Humanities in Horizon 2020" θα πραγματοποιηθεί στις 26-27 Φεβρουαρίου 2014 στην Αθήνα (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών).

Κατά τη διάρκεια του διεθνούς Συνεδρίου, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 26 Φεβρουαρίου 2014, σημαντικοί ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα συζητήσουν για την έννοια του αντίκτυπου της έρευνας στις Κοινωνικοοικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες, ενώ θα ακολουθήσει παρουσίαση καλών πρακτικών (case studies) σε 3 θεματικές ενότητες Creativity and Culture, The European Social Model, Making sense of Social Innovation!).

Στις 27 Φεβρουαρίου 2014 θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική ημερίδα και brokerage event, όπου οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τη νέα προκήρυξη του προγράμματος που αναμένεται να ανακοινωθεί τον Δεκέμβριο 2013, καθώς και να διερευνήσουν ευκαιρίες για συμμετοχή σε υφιστάμενα δίκτυα, αλλά και για διαμόρφωση νέων συνεργασιών και έργων.

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο συνέδριο & την ημερίδα θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής έως τις 7 Φεβρουαρίου 2014 μέσω της φόρμας εγγραφής στον δικτυακό τόπο: http://www.b2match.eu/horizon2020-ssh.

 Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κ. Μαρία Σαμαρά, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Εθνικό Σημείο Επαφής για το 7ο ΠΠ& τον Ορίζοντα 2020 Τηλέφωνο: 210 7273904.

e-max.it: your social media marketing partner