Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Διακοπή ρεύματος Σάββατο 28/9/2019 από 12:00 έως 13:30
27-09-2019

Α ν α κ ο ί ν ω σ η

Σας γνωρίζουμε ότι στο πλαίσιο του έργου «Συντήρηση και λειτουργία των Η/Μ εγκαταστάσεων του Παν/μίου Ιωαννίνων» θα προβούμε σε προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος, στο κτίριο Πολυδύναμο1 (Τμήμα Υλικών) για εργασίες που είναι απαραίτητες να γίνουν στον γενικό πίνακα χαμηλής τάσης.

Η διακοπή θα γίνει το Σάββατο 28/9/2019 από 12:00 έως 13:30ΠΡΟΣΟΧΗ : α) Επειδή η επαναφορά του ρεύματος θα γίνεται με το πέρας των εργασιών θα πρέπει όλα τα δίκτυα να
θεωρούνται ότι βρίσκονται υπό τάση.
β) Να γίνεται έλεγχος από τους χρήστες των χώρων, αν επανήλθε το ρεύμα κανονικά προς αποφυγή ίσως
προβλημάτων σε συσκευές κυρίως ψυγείων ή άλλων ευαίσθητων μηχανημάτων.


Από την Τεχνική Υπηρεσία
Πληροφ: Τμήμα Συντήρησης
τηλ: 2651008666 - 8627

e-max.it: your social media marketing partner