Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 164, ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1
02-12-2013

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδ. 164, για την κατηγορία πράξης «Δράσεις για τον πολιτισμό στην εκπαίδευση», υποβλήθηκαν στην ΕΥΔ ΕΠΕΔΜΒ, προς αξιολόγηση, για τον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 (ΑΠ 1), 54 προτάσεις.

Κατά τον έλεγχο πληρότητας 4 προτάσεις απορρίφθηκαν λόγω έλλειψης στοιχείων / δικαιολογητικών στο φάκελο υποβολής τους και 50 προτάσεις προχώρησαν στη διαδικασία  της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Πρόσκληση.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης (σε φθίνουσα σειρά βάσει βαθμολογίας) καταγράφονται στην λίστα κατάταξης η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα:

http://www.edulll.gr/wp-content/uploads/2013/11/apotelesmata_AP1.pdf

e-max.it: your social media marketing partner