Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Πρόσκληση συγκρότησης Ε.Η.Δ.Ε.
10-04-2019

Εκ μέρους της Μ.Ο.Δ.Υ./ Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Αιγαίου (βλ. συνημμένο αρχείο) – υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας έως 12 Απριλίου 2019 και ώρα 16:00.

e-max.it: your social media marketing partner