Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση σε ημερίδα Υδατικοί πόροι, άρδευση και περιβάλλον 28 Μαρτίου
26-03-2019
Έχουμε την τιμή να σας προσκαλέσουμε στην ημερίδα με αντικείμενο
 
Υδατικοί πόροι, άρδευση και περιβάλλον 
 
που οργανώνουμε ως εταίρους του έργου διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020, IR2MA
 
στις 28 Μαρτίου 2019 (10:30-14:30)

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημιούπολης Άρτας

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Κωστακιοί Άρτας  

Το πρόγραμμα της ημερίδας (επισυνάπτεται ως αρχείο PDF) έχει ως εξής:
Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019
10:30-11:00 Προσέλευση – εγγραφές - Το έργο IR2MA
11:00-11:20
Το υπόγειο υδατικό δυναμικό της Ηπείρου με έμφαση στους υπόγειους υδροφόρους του κάμπου της Άρτας
Νικολάου Ευάγγελος
ΙΓΜΕ - Ινστιτούτο Γεωλογιών και Μεταλλευτικών Ερευνών - Περιφερειακή Μονάδα Ηπείρου

11:20-11:40
Συλλογικά αρδευτικά και αποστραγγιστικά δίκτυα των ΟΕΒ Πεδιάδας Άρτας
Τζάλλας Σωτήριος
Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Πεδιάδας Άρτας

11:40-12:00
Προστασία, διαχείριση και κοστολόγηση αρδευτικού νερού
Παναγόπουλος Ανδρέας
Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός (ΕΛΓΟ) – ΔΗΜΗΤΡΑ, Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων

12:20-12:40
Αδειοδότηση Χρήσης Νερού – Η άδεια χρήσης νερού του ΓΟΕΒ Πεδιάδας Άρτας
Πατεράκης Εμμανουήλ
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας / Δ/νση Υδάτων Ηπείρου

12:40-13:00
Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων σχετικά με την άρδευση – Το συλλογικό σύστημα που λειτουργεί στην πεδιάδα της Άρτας
Μαλάμος Νικόλαος, Τμ. Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας
Τσιρογιάννης Γιάννης, Τμ. Γεωπονίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

13:00-13:20
Τελικοί αποδέκτες νερού αποστραγγιστικών δικτύων
Κουτσικόπουλος Κωνσταντίνος
Τμ. Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πάτρας
Φορέας Διαχείρισης Αμβρακικού Κόλπου-Λευκάδας

13:20-14:00
Συζήτηση / Μπουφέ / Καφές

 

-- 

Γιάννης Λ. Τσιρογιάννης
Γεωπόνος - Γεωργικός Μηχανικός, MSc., PhD
Αναπληρωτής Καθηγητής | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 
Ioannis L. Tsirogiannis
Agricultural Engineer, MSc., PhD
Assοciate Professor | University of Ioannina
e-max.it: your social media marketing partner