Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ προς τη ΓΓΕΤ και την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ / ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΟΝΟ ΣΕ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗ
22-02-2019

Αξιότιμη κυρία / Αξιότιμε κύριε,


Όπως γνωρίζετε, η Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ προβλέπει ότι: …«η υποβολή αίτησης συμμετοχής στη Δράση συνιστά επίσης εξουσιοδότηση προς την ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ, για την περαιτέρω επεξεργασία από τις αρμόδιες υπηρεσίες, των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων και των ευαίσθητων, τα οποία και τηρούνται:

- για τις ανάγκες υλοποίησης της παρούσας Δράσης (ενδεικτικά: έλεγχοι και διασταυρώσεις κατά την υποβολή, αξιολόγηση, παρακολούθηση τήρησης των υποχρεώσεων των Δικαιούχων),
- για το σκοπό εξαγωγής στατιστικών δεδομένων και δεικτών,
- για το σκοπό της διενέργειας ερευνών και της εκπόνησης μελετών για την αξιολόγηση της εν λόγω Δράσης».

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας προτίθεται να εκδώσει Ενημερωτικό δελτίο το οποίο θα περιέχει χρήσιμες πληροφορίες, μεταξύ άλλων και για χρηματοδοτούμενες Δράσεις σε έργα Έρευνας και Καινοτομίας και μας ζήτησε στοιχεία επικοινωνίας μαζί σας προκειμένου να είστε στην λίστα αποδεκτών του. Αντίστοιχα η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ μας ζήτησε στοιχεία επικοινωνίας σας προκειμένου να σας καλεί σε ενημερωτικές εκδηλώσεις για προκηρύξεις και έργα Έρευνας και Καινοτομίας.

 

Συμπληρωματικά η ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ στο πλαίσιο τόσο της επικείμενης πρόσκλησης του Β΄ κύκλου της δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ όσο και της προβολής των ενταγμένων έργων του Α΄ κύκλου, προτίθεται να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας σας για παρεμφερείς σκοπούς επικοινωνίας και ενημέρωσης.

Για να ανταποκριθούμε στα παραπάνω, η ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ σας ενημερώνει [σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων -άρθρα 6 παρ. 1 α΄ και 6 παρ. 4 σε συνδ. με άρθρο 21 του Καν. 2016/679 και το άρθρο 11 παρ. 3 του Ν. 2472/1997], ότι θα διαβιβάσει προς τη ΓΓΕΤ και την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ τα ακόλουθα στοιχεία:

Επωνυμία και είδος Φορέα, 
ονοματεπώνυμο ατόμου επικοινωνίας, e-mail.

Επισημαίνεται ότι η ΓΓΕΤ, η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ και η ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ διασφαλίζουν την εμπιστευτική χρήση των παραπάνω πληροφοριών και δεσμεύονται από τις διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Αν για οποιοδήποτε λόγο έχετε αντίρρηση ως προς την συγκεκριμένη ενέργειά μας, σας παρακαλούμε να αποστείλετε προς την υπηρεσία μας και στο e-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. αίτημα εξαίρεσης από την συμπερίληψη σας, το αργότερο έως την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019. Σε κάθε περίπτωση διατηρείτε το δικαίωμα να μας ζητήσετε μελλοντικά να διαγραφείτε από τους καταλόγους αποστολής ενημερωτικού υλικού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 17 του Καν. 2016/679, με σχετικό αίτημα στο ίδιο e-mail.

Σας ευχαριστούμε για τη συμβολή σας και παραμένουμε στη διάθεσή σας.

Λέλα Πουλακάκη
Προϊσταμένη ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ

 
 
e-max.it: your social media marketing partner