Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Νέος Ιστοχώρος του ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ_https://empedu.gov.gr/ και Επικαιροποιημένος Οδηγός για Δικαιούχους (προσθήκη κειμένων στα αγγλικά)_Οκτ_2018
07-11-2018

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε  ότι λειτουργεί ο νέος ιστοχώρος του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

 

https://empedu.gov.gr/

 

Επίσης, σας αποστέλλουμε τον Επικαιροποιημένο Οδηγό (Οκτ. 2018) για την Τήρηση των μέτρων Πληροφόρησης και Επικοινωνίας- Υποχρεώσεις Δικαιούχων, στον οποίο:

1)     έχουν αντικατασταθεί όλοι οι υπερσύνδεσμοι ώστε να προωθούν στο νέο Ιστοχώρο του Επιχειρησιακού Προγράμματος, και

2)     έχει προστεθεί η ενότητα «1.3.3. Ενιαία οπτική ταυτότητα και κείμενο στα αγγλικά» για τις περιπτώσεις που χρειάζεται να γίνει αναφορά του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος στα αγγλικά, όπως σε παρουσιάσεις, περιλήψεις δημοσιεύσεων, δημοσιεύσεις κ.ά.

 

Με εκτίμηση,

Διονυσία Αλεξανδροπούλου

Προϊσταμένη Μονάδας Γ «Οργάνωσης και Υποστήριξης»

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης

Κοραή  4, 105 64 Αθήνα

  (   +30 210 327 8094

  7   +30 210 327 8128

  https://empedu.gov.gr/

e-max.it: your social media marketing partner