Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση Ε.Η.Δ.Ε. - Παράταση
25-07-2018

Εκ μέρους του Ε.Λ.Κ.Ε. του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου σας προωθούμε (βλ. συνημμένο αρχείο) την απόφαση χρονικής παράτασης της ημερομηνίας (νέα καταληκτική ημ. 27/08/2018) υποβολής υποψηφιότητας στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Ε.Μ.Π.. 

e-max.it: your social media marketing partner