Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Ε.Η.Δ.Ε
20-06-2018

Εκ μέρους του Καθηγητή Θεόδωρου Λαόπουλου, Αναπληρωτή Πρύτανη, Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σας ενημερώνουμε ότι στο παρακάτω link έχει αναρτηθεί η Πρόσκληση Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του ΑΠΘ:

https://www.rc.auth.gr/Announcement/Details/Item/22595?ReturnToPage=1&PageSize=3

Για διευκόλυνσή σας, επισυνάπτεται η Πρόσκληση και η Αίτηση Υποψηφιότητας.

e-max.it: your social media marketing partner